Algemene voorwaarden

Door je aan te melden voor één van onze projecten ga je akkoord met de algemene voorwaarden. 

 

Repertoire en muziekbestanden

Het repertoire dat door Pop-Up Vocal Projects aan jou wordt verstrekt, dien je enkel te gebruiken voor het desbetreffende project.

(Muziek)bestanden dienen niet buiten Pop-Up Vocal Projects gebruikt, verkocht of weggegeven te worden. 

 

Beeld- en geluidsopnames

Tijdens projecten worden beeld- en geluidsopnames gemaakt. In het aanmeldformulier geef je daar toestemming voor.

Beeld- en geluidsopnames worden gebruikt ter promotie op de website, de socials en in e-mails van Pop-Up Vocal Projects. Tevens zijn deze opnames voor eigen gebruik van de deelnemers. 

 

Inschrijvingen en betalingen

Inschrijven voor een project

Inschrijven voor een project van Pop-Up Vocal Projects gaat via een Google Forms inschrijfformulier. Door Pop-Up Vocal Projects wordt de verdeling over de stempartijen in de gaten gehouden, zodat er een mooie zangbalans is. Als een bepaalde stempartij vol zit, zal dat op de website en aan het formulier worden toegevoegd en komen nieuwe aanmeldingen voor die stempartij op de wachtlijst. Zangers op de wachtlijst worden hiervan op de hoogte gebracht en horen het ook wanneer er een plekje vrijkomt. Met het invullen van het inschrijfformulier gaat de deelnemer akkoord met de algemene voorwaarden op deze pagina beschreven.

 

Deelnamegeld overmaken

Een inschrijving is pas helemaal compleet als het deelnamegeld is overgemaakt naar de rekening van Pop-Up Vocal Projects. Pop-Up Vocal Projects stuurt zangers die kunnen meedoen aan het project (afhankelijk van de stemverdeling, of de eventuele (projectgebonden) 'auditie') een uitnodiging via de mail om het deelnamegeld over te maken, met bijgevoegd de betalingsvoorwaarden. Betalen in termijnen is in overleg mogelijk. 

 

Muziekbestanden ontvangen

Na het betalen ontvangt de deelnemer de bladmuziek en oefenbestanden van het repertoire van dat project. Als de inschrijvingen en betalingen zo ver van tevoren al gedaan zijn dat het repertoire nog niet compleet is, zal dat niet per direct zijn. Als een deelnemer pas kort voor het project zich inschrijft of betaalt, krijgt die deelnemer ook kort voor het project de muziekbestanden. Bij het betalen in termijnen zal de deelnemer na de eerste betaalde termijn de muziekbestanden ontvangen. 

 

Deelname annuleren

Meer dan 8 weken voor de start van het project: 

Mocht een deelnemer afzien van deelname aan een project, wordt het volledige bedrag teruggestort. 

Minder dan 8 weken voor de start van het project:

Mocht een deelnemer afzien van deelname aan een project, is restitutie alleen mogelijk wanneer een volledig plaatsvervangend deelnemer wordt gevonden of aangedragen. Anders geldt de overeengekomen betalingsverplichting.

 

Evenement verzetten

Mocht het evenement door overmacht niet kunnen doorgaan, wordt door Pop-Up Vocal Projects gezocht naar nieuwe data. Als dit niet mogelijk blijkt, wordt het volledige deelnamegeld teruggestort. Wanneer een deel van het project niet door kan gaan, wordt het deelnamegeld van het deel dat nog niet had plaatsgevonden teruggestort. Mochten er wel nieuwe data gevonden worden, maar kan de deelnemer niet op die nieuwe data, wordt ook het volledige bedrag teruggestort.

 

Corona 

Mocht het evenement niet door kunnen gaan vanwege maatregelen opgelegd door het RIVM en/of het Rijk, zal Pop-Up Vocal Projects zoeken naar andere data. Mocht dat niet lukken of als de deelnemer niet kan op de nieuwe data, wordt het hele bedrag teruggestort of kan de deelnemer ervoor kiezen het deelnamegeld om te zetten naar een voucher voor een ander project van Pop-Up Vocal Projects.


Privacyverklaring

Door gebruik te maken van onze website ga je akkoord met het gebruik van je gegevens zoals omschreven in deze Privacyverklaring. Wij verwerken persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Pop-Up Vocal Projects kan persoonsgegevens van je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Pop-Up Vocal Projects, en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Pop-Up Vocal Projects verstrekt. Wij vragen en ontvangen in een contactformulier of via e-mail de volgende gegevens:

• je voor- en achternaam;

• je e-mailadres;

• je telefoonnummer;

• je woonplaats.

Wij vragen je gegevens

• om contact met je op te kunnen nemen in geval van een vraag en/of verzoek;

• om een deelnemersregistratie op te stellen;

• om te inventariseren waar onze deelnemers vandaan komen.

 

Gegevens die je aan ons verstrekt kunnen altijd ingezien worden en zo nodig aangepast worden op jouw verzoek. Je gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder je toestemming en worden door ons met zorg bewaard. Mocht je de indruk hebben dat bovenstaand niet juist wordt nageleefd, dan kunt je contact opnemen met ons via info@popupvocalprojects.nl. Hier kun je ook aangeven dat je je gegevens verwijderd wil hebben uit ons bestand.